SVB 1 - Condor 2

SVB 2: Auch "dahoam" erfolgreich ... 

SVB2: Im Holsten-Pokal die 3. Runde ...    

Lokstedt 1 - SVB 1 (Pokal, 2. Runde)

SCALA 2 - SVB 1