Paloma 2 - SVB 1

SVB 2: Sieben Punkte ... 

SVB 1 - Berne 1

Niendorf 3 - SVB 1

SVB 2: Zweites Heimspiel ...